Projektarbete "Skogens hälsofrämjande värden"

Under 2020 är jag projektledare för "Skogens hälsofrämjande värden" som är ett projekt som stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling. Projektet stöttas också av Leader Linne Småland. Mitt företag Yoga by Småland har beviljats projektstöd för företagsutveckling som finansierar projektet. Syftet med projektet är att  undersöka hur  människor med psykisk ohälsa reagerar på rehabilitering via skogsbad. 
Yoga by Smålands projekt består av projektledning, skogsbad, skogsbad tillsammans med Grön rehab. 
Skogsbaden och Grön rehab kommer genomföras av Anki Gustavsson från Yoga by Småland som är
Certifierad skogsbadsguide, Natur guide, Utomhuspedagog, Yogalärare och MediYoga instruktör.
Metoden vi använder har utvecklats av Petra Cau Wetterholm från Shinrin Yoku Sweden och används av skogsbadsguider som har en certifiering. 
Det är inte tillåtet att kopiera metoden och använda den som sin egen. Läs mer om vår metod på:
http://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/

 Följande grupper kommer genomföras under 2020 
-Skogsbad för dig med stress, utmattning, lätt oro, ångest
-Skogsbad för ungdomar med psykisk ohälsa 16-25 år
-Skogsbad på företag som friskvård, förebyggande 
-Grön rehabilitering för personer med stress, utmattning, lätt oro, ångest 
Är du intresserad av att deltaga i någon av grupperna?
Kontakta Anki Gustavsson på yogabysmaland@hotmail.com eller mobil 0735-099434.
Jag kommer löpande lägga ut grupperna när vi beslutat om när de kommer genomföras.
 -Skogsbad allmän grupp klar för start 1 april ( eventuellt senare datum pga Corona virus)

-Skogsbad för dig med stress, utmattning, lätt oro och ångest
-Genomförs vecka 14-21
-Onsdagar 1 april-20 maj
-Klockan 17.30-19:30, samling 10 min före starttid.
-Antal deltagare 8
-Plats Hisshult Lammhult, ligger 4 mil norr om Växjö, platsen är klassad som en tyst zon.
-Kostnadsfritt att deltaga, men vi vill att du utvärderar ditt deltagande som kommer användas som forskningsunderlag,  och det är viktigt för studien att du kan deltaga alla gånger.


Skogsbad är hälsofrämjande för kropp och själ och hjälper dig att öppna dina sinnen i naturens närhet. Vår vandring är långsam med guidade förslag på aktiviteter längs vägen. Vi andas, slappnar av och mår gott i naturen. Skogens dofter och ljud är naturligt avslappnande, lugnande och ger återhämtning.
Att skogsbada handlar om att medvetet öppna sina sinnen och fördjupa kontakten med omgivningen. Skogsbad går ut på att ta det lugnt och ”bada” i sinnesintrycken från skogen. Att långsamt och uppmärksamt låta dofter, ljud och känselintryck lugna ner kropp och hjärna.
Ett enklare och mer effektivt sätt att minska stress och må bättre är svårt att hitta.
Att skogsbada, Shinrin-yoku har varit en vanlig aktivitet i Japan ända sedan 1980-talet. I Japan certifieras till och med skogar som konstaterats vara extra bra för välbefinnandet.
Forskning visar goda resultat vid stressrelaterad ohälsa, sänker blodtrycket, minskar risk för hjärt och kärl sjukdomar och stärker immunförsvare
Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute